Dược sĩ Đỗ Ánh

Chi tiết

Email doanh348@gmail.com
Tên hiển thị Dược sĩ Đỗ Ánh
Website https://songkhoe24h.com/author/dsdoanh/
Mô tả Dược sĩ Đỗ Ánh - Dược sĩ đại học Dược Hà Nội. SDT: 08 5354 9696. Tôi luôn mong muốn chia sẻ thật nhiều thông tin hữu ích cho người bệnh, giúp họ giải quyết được vấn đề bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Facebook https://www.facebook.com/anh.anh.anhh
Linkedin https://www.linkedin.com/in/duoc-si-do-anh/
Instagram https://www.instagram.com/anhdo2004/
Twitter https://twitter.com/Dcsnh1/
Pinterest https://www.pinterest.com/doanh3480625/