Dược sĩ Đức Duy

Chi tiết

Email duy.hk57lvt@gmail.com
Tên hiển thị Dược sĩ Đức Duy
Mô tả Tôi là dược sĩ Đức Duy của đại học Dược Hà Nội với mong muốn chia cho mọi người hiểu biết thêm về các kiến thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe
Facebook facebook.com/duyhk57lvt
Linkedin https://www.linkedin.com/in/491441191/
Instagram https://www.instagram.com/ducduy.141128/
Twitter https://twitter.com/@DcSDuy1/
Pinterest https://www.pinterest.com/duyhklvt/