Dược sĩ Thanh Hà

Chi tiết

Email phanthithanhha13032001@gmail.com
Tên hiển thị Dược sĩ Thanh Hà
Mô tả Tôi là Thanh Hà - dược sĩ Đại học Dược Hà Nội. Tôi mong muốn cung cấp các thông tin sức khỏe chính xác và hữu ích nhất tới bạn đọc dựa trên kiến thức đã học và được cập nhật liên tục.
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100051394424717
Linkedin https://www.linkedin.com/in/ha-phan-1984b51aa/
Pinterest https://www.pinterest.com/thanhhahup/