Dược Sĩ Hoàng Minh

Chi tiết

Email hoangminhdhduoc@gmail.com
Tên hiển thị Dược Sĩ Hoàng Minh
Mô tả Tôi là dược sĩ Minh Hoàng, dược sĩ đào tạo chính quy tại trường Đại học Dược Hà Nội. Tôi viết thông tin y tế, sức khỏe nhằm mong muốn giúp người dân tiếp cận được với nhiều thông tin chính xác khoa học trên thế giới bằng những nghiên cứu lâm sàng tin cậy. Các thông tin tôi tổng hợp được từ các tạp chí y khoa và các cơ quan quản lý dược trên thế giới như: Cục Quản Lý Dược Phẩm và Thưc Phẩm Hoa Kỳ (FDA), Drugs.com, EMC, Dailymed,...
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100053537901682&sk=about&viewas=100000686899395
Linkedin https://www.linkedin.com/in/minh-hong-8780271b3/
Instagram https://www.instagram.com/ds.hoangminh/
Twitter https://twitter.com/https://twitter.com/DcsHongMinh2/
Pinterest https://www.pinterest.com/hoangminhdhduoc/