Danh sách tác giả - Tạp chí Sống Khỏe 24h
  • Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời-là một Dược Sĩ, tôi luôn mong muốn đem lại những thông tin chính xác về sức khỏe, các căn bệnh phổ biến, cách dùng thuốc, cũng như các loại mỹ phẩm.... từ đó mỗi người đều có thể tự chăm sóc được bản thân, cho gia đình và người thân. Những nguồn thông tin luôn dựa trên các nguồn đáng tin cậy, đảm bảo chính xác từ trong nước đến thế giới

    Dược Sĩ Đặng Mai Hương

    XEM THÊM